KMO en zelfstandigen

Oplossingen op maat voor uw bedrijf

Een onderneming of een eigen zaak vraagt volledige toewijding en de nodige inspanningen om alles in goed banen te leiden.Hierdoor hebt u weinig of geen tijd om de risico's van uw activiteiten te bepalen. Ons team van experten biedt u de nodige ondersteuning bij het inschatten van de risico's zodat u met een gerust gemoed kan ondernemen.

Onze medewerkers maken een grondige analyse van uw activiteit. De risico's worden ingedekt en advies m.b.t. preventie kan al heel wat problemen vermijden. Onze experten verzekeren u enkel voor de belangrijke of wettelijke verplichte risico's.

Ondernemerschap verdient het beste advies en professionele ondersteuning in verzekeringen en financieringen.

Hieronder vindt u een overzicht van onze professionele verzekeringsproducten:

Voertuig

 • Bedrijfsvoertuigen: Bescherm uw bedrijfsvoertuigen met onze uitgebreide verzekering die schade door ongevallen, diefstal en andere risico's dekt.
 • Vervoerde goederen: Deze verzekering dekt de goederen die u vervoert tegen verlies of beschadiging tijdens het transport, zodat uw bedrijfsactiviteiten altijd soepel verlopen.

Aansprakelijkheid

 • BA Uitbating: Dekt de schade die u of uw medewerkers aan derden kunnen toebrengen tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteiten.
 • BA Na Levering: Beschermt u tegen claims voor schade die kan ontstaan na de levering van uw producten of diensten.
 • Arbeidsongevallen: Verzekering voor arbeidsongevallen die uw werknemers kunnen overkomen tijdens de werkuren.
 • Bestuurdersverzekering: Verzekering voor de aansprakelijkheid van bestuurders van bedrijfsvoertuigen.
 • Objectieve aansprakelijkheid: Dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden in specifieke risicovolle situaties, ongeacht fout of nalatigheid.

Uw zaak en inkomen

 • Brandverzekering: Beschermt uw bedrijfspand tegen schade door brand, explosie en natuurrampen.
 • Bedrijfsschade na brand: Dekt de financiĆ«le verliezen die u lijdt als gevolg van bedrijfsstilstand na een brand of andere gedekte schade.
 • Machinebreuk: Verzekering tegen schade en defecten aan uw machines en apparatuur, zodat uw bedrijfsvoering niet in gevaar komt.
 • Polis Elektronica: Dekt schade aan elektronische apparatuur zoals computers, communicatiesystemen en andere technische apparaten.

Medewerkers

 • Groepsverzekering: Een collectieve verzekering die voordelen biedt aan uw medewerkers, zoals pensioenopbouw en overlijdensdekking.
 • Hospitalisatieverzekering: Dekt de medische kosten van uw werknemers bij ziekenhuisopname, wat bijdraagt aan hun welzijn en tevredenheid.

Pensioenopbouw

 • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): Een fiscaal voordelige manier voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen.
 • Individuele Pensioentoezegging (IPT): Een pensioenplan voor bedrijfsleiders dat voorziet in een extra pensioen bovenop de wettelijke regeling.

Gewaarborgd inkomen

 • Een verzekering die zorgt voor een vervangingsinkomen als u door ziekte of een ongeval tijdelijk of permanent niet kunt werken, zodat uw financiĆ«le stabiliteit gewaarborgd blijft.

Bij ADVA streven we ernaar om uw bedrijf op alle fronten te ondersteunen met de juiste verzekeringsoplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek of om een offerte aan te vragen.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?